PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Người Việt tại Seattle, Washington nói không với Tập Cận Bình

Trước tình hình Việt Nam mỗi ngày bị mất chủ quyền, mất đất và hải đảo về tay Trung Cộng, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Cộng - Tập Cận Bình vào ngày 5 và 6/11/15 sắp Discover A Lot More